publicerad: 2021  
ordningsstadga ordningsstadgan ordningsstadgor
ordn·ings|­stadg·an
substantiv
`rd-]
informell beteckning stadga som inne­håller alla ordnings­bestämmelser
1965 års ordnings­stadga; den lokala ordnings­stadgan; den all­männa ordnings­stadgan
belagt sedan 1809