publicerad: 2021  
otacksam otacksamt otacksamma
o|­tack·sam
adjektiv
o`tacksam
1 som inte känner an­ledning att tacka och handlar där­efter
otacksam (mot någon) (för/över något/att+verb/sats)
otacksam (mot någon) (för något)
otacksam (mot någon) (för sats)
otacksam (mot någon) (för att+verb)
otacksam (mot någon) (över något)
otacksam (mot någon) (över sats)
otacksam (mot någon) (över att+verb)
en bort­skämd och otacksam unge
belagt sedan ca 1540
2 som inte in­bringar någon upp­skattning eller något gott resultat
otacksam (för någon) (att+verb)
det var ett otacksamt arbete att röja upp efter barnen
belagt sedan 1786