publicerad: 2021  
palimpsest palimpsesten palimpsester
palimpsest·en
substantiv
palimpses´t
hand­skrift där den ur­sprungliga skriften raderats och er­satts med en ny
belagt sedan 1835; till grek. palim´psestos 'åter skrapad'