publicerad: 2021  
pan-
förled
som om­fattar allt eller alla i en grupp som fram­går av samman­hanget; ofta med ton­vikt på strävanden att skapa en enhet
belagt sedan ca 1675; av grek. pan- 'all-, allt-', till pas 'all'