publicerad: 2021  
pansar pansaret, plural pansar, bestämd plural pansarna el. pansaren
pans·ar·et
substantiv
pan`sar
skydds­beklädnad av specialbehandlat järn eller stål särsk. mot anfalls­vapen
pansarbåt; pansarskydd
strids­vagnens tjocka pansar; en riddare klädd i pansar
äv. om for­don etc. med så­dan skydds­beklädnad och om förband el. trupp­slag med så­dan ut­rustning
pansarbrigad; pansarstyrka
fienden satte in tungt pansar
äv. om hård skydds­beklädnad av ben el. horn hos vissa djur
sköld­paddans pansar
äv. bildligt
hans pansar av själv­belåtenhet
belagt sedan början av 1300-talet (i sammansättn. järn-; (Skåne-Lagen)) fornsvenska panzar(e) 'pansar; del av rustning som skyddar magen'; av tyska Panzer, ita. panciera med samma betydelse; till ita. pancia, lat. pan´tex 'mage, buk'