publicerad: 2021  
papper pappret el. papperet, plural papper, bestämd plural pappren el. papperna el. papperen el. papprena
papp·er·et
substantiv
papp`er
1 ett tunt men relativt håll­fast material av hop­filtade växtfibrer som an­vänds att skriva på, som emballage, för avtorkning m.m.
pappersark; papperspåse; julklappspapper; presentpapper; toalettpapper
vitt papper; blekt papper; miljö­vänligt papper; färgat papper; pappret i boken var av bra kvalitet; hon slog in presenten i papper
äv. om (oskrivet) stycke av detta material
det låg ett papper och skräpade på golvet
spec. äv. i mot­sats till digitala produkter
pappersbok; pappersfaktura; papperstidning
före­drar du att läsa på papper eller på skärm?
trä­fritt papper (hög­kvalitativt) lump­pappervanligen fram­ställt av bomulls­fibrer
belagt sedan 1401 (vidimationsbrev utfärdat av kaniken i Uppsala Peter Henriksson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska papir; av lågtyska papir med samma betydelse, via franska, lat. av grek. pap´yros, se ur­sprung till papyrus
2 regel­bundet (fyr­kantigt) ark eller blad av tunt men relativt håll­fast material av hop­filtade växtfibrer, försett eller av­sett att förses med text
pappersbunt; papperskopia; brevpapper; skrivpapper
(ha) papper på något/sats
(ha) papper på något
(ha) papper på sats
linjerat papper; rutat papper; ta fram papper och penna; de satt lutade över sina papper; hon fyllde i sitt namn överst på pappret
spec. om viktigt dokument, bevis eller dylikt vanligen plur.
hon skickade sina papper till personal­chefen; det gäller att ha pappren i ordning vid gräns­passagen; pappren på bilen ligger i handskfacket; han hade inte papper på sin examen
spec. äv. om ekonomisk handling, t.ex. aktie
ränte­bärande papper; hon placerade sin förmögenhet i säkra papper
äv. (ut­kast till) kortare vetenskaplig upp­sats
JFR paper
äv. bildligt i ut­tryck för att något före­kommer el. har vissa egenskaper bara i teorin
pappersmeriter
det stora ut­byggnads­projektet finns än­nu bara på pappret; på pappret är det svenska laget över­lägset, men mot­ståndarna ska inte under­skattas
få av­sked på grått papper se avsked
guld­kantade papper värde­papper med hög säkerhett.ex. statsobligationer
lägga papperen på bordet öppet lägga fram alla faktai vissa dokument: för att få veta hur bi­dragen hade fördelats krävde de att styrelsen skulle lägga papperen på bordet
belagt sedan 1660
Ett halvt ark papper. Titel på novell av August Strindberg (i Sagor, 1903; om en ung ny­bliven änkling som finner en pappers­lapp med an­teckningar som får honom att åter­uppleva olika episoder i sitt korta äktenskap)