publicerad: 2021  
paraplyorganisation paraply­organisationen paraply­organisationer
para·ply|­org·an·is·at·ion·en
substantiv
paraply`organisation
över­gripande organisation för flera olika samman­slutningar
den europeiska paraply­organisationen för universitet och rektors­konferenser
belagt sedan 1973