publicerad: 2021  
parcell parcellen parceller
parc·ell·en
substantiv
parcell´
jordlott som skiftats ut från större lant­egendom
äv. mindre del av åkerareal som av­skilts för försöksodling
belagt sedan 1838; av franska parcelle 'liten bit'; besläktat med partikel; jfr ur­sprung till persedel