publicerad: 2021  
pardon ingen böjning, utrum
par·don·en
substantiv
pardo´n
vanligen i negerade samman­hang det att av­stå från att till­gripa de strängaste åt­gärderna mot besegrad och hjälp­lös mot­ståndare eller dylikt
(utan) pardon
regeringen gav inte upprors­männen någon pardon; han sköts utan pardon
ofta försvagat el. skämtsamt
på avslutnings­festen gavs ingen pardon – alla måste hålla tal
belagt sedan 1556; av franska pardon 'förlåtelse; försoning', till pardonner 'förlåta'; av lat. perdona´re 'efter­skänka'