publicerad: 2021  
paritet pariteten
par·itet·en
substantiv
parite´t
lik­värdig (kvalitets)nivå
(i) paritet (med någon/något)
(i) paritet (med någon)
(i) paritet (med något)
hans kunnande är inte i paritet med hans entusiasm; landet krävde militär paritet med grann­landet
spec. i ekonomiska samman­hang, bl.a. om lik­värdighet mellan valutor
paritetskurs
euron föll till paritet med dollarn
belagt sedan 1723; via franska av lat. par´itas 'likhet'; jfr ur­sprung till 1par 1, pari