publicerad: 2021  
parodi parodin parodier
par·odi·er
substantiv
parodi´
av­siktligt förlöjligande förvrängning av litterär text, sceniskt verk, (känd) persons sätt att upp­träda etc.
stilparodi
en parodi (någon/något/sats)
en parodi (någon)
en parodi (något)
en parodi (sats)
en mördande parodi på NN:s hyllningsdikt till kungen
ibland äv. om oavsiktligt dåligt ut­förande
matchen var en parodi på fot­boll
belagt sedan 1697; av grek. parodi´a med samma betydelse, till para´ 'bred­vid' och ode´ 'sång'; jfr ur­sprung till ode