publicerad: 2021  
passa passade passat
verb
pass`a
1 ha till­syn över någon el. något
någon passar () någon/något
någon passar () någon
någon passar () något
passa barnen; passa maskinen; grannarna passar huset medan hon är borta
äv. med negativ bi­betydelse vara på sin vakt mot någon/något
de går och passar (på) var­andra hela tiden
belagt sedan 1774; av lågtyska, tyska passen med samma betydelse; av franska passer 'passera; fördriva tiden; duga'; jfr ur­sprung till passera 1
2 komma i rätt tid till
någon passar något
passa tåget; passa bussen; han har ett samman­träde att passa kl. 16
i ett ut­tryck äv. med konstruktions­växling
någon passar tiden (för något)
passa tiden
belagt sedan 1850
3 ibland med partikel, sär­skiltin ha lämpliga egenskaper i det aktuella samman­hanget; ofta om att ha ut­seende eller dylikt som inte allt­för mycket av­viker från el. kontrasterar mot om­givningen
någon/något passar (till/för något)
någon passar (för något)
någon passar (till något)
något passar (för något)
något passar (till något)
någon/något passar (som någon/något)
någon passar (som någon)
någon passar (som något)
något passar (som någon)
något passar (som något)
någon/något passar in (på/i något)
någon passar in (i något)
någon passar in (något)
något passar in (i något)
något passar in (något)
någon/något passar (någon) (sätt)
någon passar (någon) (sätt)
något passar (någon) (sätt)
skjortan passar inte till byxorna; han passar inte som lärare; lör­dag passar bäst för ut­flykten
spec. överensstämma med viss beskrivning eller dylikt
flera personer passade in på beskrivningen i signalementet
spec. äv. vara lämplig(t) med hän­syn till viss (moralisk) norm särsk. i fråga om upp­trädande
det passar inte att gå in i kyrkan med mössan på
äv. i konstruktioner med person­objekt vara för­del­aktig för
sön­dag passar mig ut­märkt; det passade honom precis att NN av­gick
passa som hand i handske passa mycket brarollen som regissör passar henne som hand i handske
passar inte galoscherna se galosch
belagt sedan 1636
4 ofta med partikel, sär­skiltin, till ge lämplig storlek eller ut­formning
någon passar (till) något (efter/till något)
någon passar (till) något (efter något)
någon passar (till) något (till något)
någon passar in någon/något (i något)
någon passar in någon (i något)
någon passar in något (i något)
passa (till) lappen efter hålet
äv. placera (något av lämplig form) på lämplig plats
hon försökte passa in en bit himmel i pusslet
belagt sedan 1644
5 bjuda pass i kort­spel
någon passar (något)
Syd passade på partnerns "4 spader" som allt­så blev slut­bud
äv. all­männare låta bli att svara på viss fråga
jag passar på den frågan
belagt sedan 1678; av franska passer med samma betydelse, eg. 'gå förbi'; urspr. samma ord som passa 1
6 spela över boll eller puck till med­spelare; i lag­spel, t.ex. fot­boll el. is­hockey
någon passar (något) (till någon)
han passade till en lag­kamrat som stod fri
belagt sedan 1901; av engelska pass med samma betydelse; samma ord som passa 1
passapassande