publicerad: 2021  
patientförsäkring patient­försäkringen patient­försäkringar
pati·ent|­för·säkr·ing·en
substantiv
[pasien`t-]
försäkring som ger ersättning för oförutsedda skador i sam­band med sjuk­vård
belagt sedan 1974