publicerad: 2021  
1patt ingen böjning
adjektiv
som har en så­dan ställning att tillåtna drag saknas sam­tidigt som den egna kungen inte är hotad och där­för enl. reglerna har upp­nått remi; om schackspelare
pattfälla
vit hade en klart vunnen ställning men råkade göra mot­ståndaren patt
belagt sedan 1786; av ita. patta 'kvitt (i spel)'
2patt patten patter
patt·en
substantiv
ställning i schack där den spelare som är vid draget saknar tillåtna drag utan att hans/hennes kung står i schack och där­för enl. reglerna har upp­nått remi
belagt sedan 1839
3patt patten pattar
eller
patte patten pattar
patt·en
substantiv
patt´ el. patt`e
starkt var­dagligt; kan upp­fattas som stötande vanligen plur. kvinno­bröst
hängpattar
belagt sedan 1618; sv. dial. patt, patte 'spene; bröst­vårta; bröst'