publicerad: 2021  
pax
interjektion
ut­rop i barn­språk jag har (här­med) före­trädes­rätt till något (dvs. i och med att ordet ut­sägs)
pax för det röda äpplet!; pax för att vara prinsessa!
belagt sedan 1880; av lat. pa´x 'frid; fred'; jfr ur­sprung till pacificera