publicerad: 2021  
pedal pedalen pedaler
ped·al·en
substantiv
peda´l
tramp­anordning på maskin, for­don, musik­instrument eller dylikt; spec. för framdrivning el. för reglering av hastighet
SYN. 1trampa
bromspedal; gaspedal; symaskinspedal
cykelns pedaler; trampa pedalen i botten
spec. äv. för reglering av resonans m.m. på musik­instrument
cembalopedal; pianopedal
spec. äv. fot­klaviatur på orgel
pedalstämma
belagt sedan 1802; bildn. till lat. pe´s, genitiv ped´is, 'fot'; besläktat med 1fot!!