publicerad: 2021  
peptalk peptalket
även
pep-talk pep-talket
substantiv
[pep´tåk]långt å
upp­eldande prat in­om en grupp in­för en svår upp­gift av tävlings­karaktär eller dylikt; särsk. i sport­sammanhang
coachens peptalk gick ut på att motståndar­laget bestod av rena ny­börjare
belagt sedan 1965; av engelska pep talk med samma betydelse; till pep 'entusiasm', kort­form av pepper 'peppar', och talk 'prat; prata'