publicerad: 2021  
perfid neutrum undviks
per·fid
adjektiv
perfi´d
mycket ill­villig och lömsk och ibland på gränsen till sadistisk; om person, handling eller dylikt
perfid (mot någon)
den perfide förhörs­ledaren; den perfida behandlingen av minoriteterna
belagt sedan ca 1800; av franska perfide 'tro­lös; falsk'; av lat. perfid´us 'tro­lös; förrädisk'