publicerad: 2021  
perifer perifert perifera
peri·fer
adjektiv
perife´r
som ligger långt från centrum av något om­råde, före­mål eller dylikt
SYN. 1yttre 2
stadens perifera delar; perifera kropps­delar; perifera nerv­systemet
ofta bildligt oväsentlig, marginell
ut­låning av konst till­hör bibliotekets perifera verksamhetsgrenar; kungen var en perifer person i det politiska makt­spelet
belagt sedan 1896; till periferi