publicerad: 2021  
perifras perifrasen perifraser
peri·fras·en
substantiv
perifra´s
en stil­figur som inne­bär att ett enkelt ord om­skrivs med en mer in­vecklad fras
JFR kenning
en perifras (av/för något)
en perifras (av något)
en perifras (för något)
"lämna detta jordiska" är en känd perifras för "dö"
belagt sedan 1776; av grek. perif´rasis 'om­skrivande tale­sätt'; jfr ur­sprung till 1fras!!