publicerad: 2021  
perihelium periheliet perihelier
peri·heli·et
substantiv
perihe´lium
punkt i en planets bana där av­ståndet till solen (eller en moder­planet) är som minst
MOTSATS aphelium
belagt sedan 1759; modern bildn. till grek. peri´ 'om­kring' och he´lios 'sol'; jfr ur­sprung till heliocentrisk