publicerad: 2021  
periodtal period­talet, plural period­tal, bestämd plural period­talen
peri·od|­tal·et
substantiv
perio`dtal
an­tal perioder per sekund för ett fysikaliskt svängnings­förlopp
belagt sedan 1895