publicerad: 2021  
periodvis
peri·od·vis
adverb
perio`dvis
under vissa, (regel­bundet) åter­kommande perioder
periodvis låg hon på sjuk­hus; periodvis förde han dag­bok
ibland med viss bi­betydelse av säll­synthet
bara periodvis kunde han av­stå från alkohol
belagt sedan 1841