publicerad: 2021  
perlator perlatorn perlatorer
substantiv
perla`tor
strål­samlande mun­stycke till vatten­kran som minskar vattenåtgången
snål­spolande perlatorer som blandar in luft i vattenstrålen
belagt sedan 1962
jfr varu­märket Perlator®