publicerad: 2021  
perpendikel perpendikeln perpendiklar
per·pend·ikl·ar
substantiv
perpendik´el
linje som är vinkel­rät mot en viss annan linje
SYN. 2normal
en perpendikel (till något)
äv. sänklod
belagt sedan 1690; av lat. perpendic´ulum 'blylod, sänklod', till perpen´dere 'noga av­väga'; jfr ur­sprung till pensum