publicerad: 2021  
pest pesten pester
pest·en
substantiv
typ av häftigt förlöpande infektions­sjukdom som med­för hög feber och stark med­tagenhet
blodpest; böldpest; lungpest
ur­sprungligen all­männare om far­sot som orsakade stor dödlighet
människorna flydde från städerna undan pesten
i sammansättn. äv. ut­vidgat
harpest; kräftpest; svinpest
äv. bildligt om mycket mot­bjudande före­teelse
han tyckte att idrotts­lektionerna var en pest
äv. i mer el. mindre adjektivisk an­vändning var­dagligt
att deklarera är pest; fisken smakade pest
av­sky någon/något som pesten se avsky
sky någon/något som pesten se sky
välja mellan pest och kolera välja mellan två onda tingdet var som att välja mellan pest och kolera: förlora jobbet eller gå ner i lön
belagt sedan ca 1600; av franska peste, lat. pe´stis med samma betydelse