publicerad: 2021  
pivåhängd pivåhängt pivå­hängda
eller
pivothängd pivothängt pivot­hängda
pivå|­häng·da, pivot|­häng·da
adjektiv
[pivå`-]
upp­hängd på pivåer särsk. om fönster
belagt sedan 1955