publicerad: 2021  
pli plin
substantiv
i vissa ut­tryck stramt, disciplinerat upp­trädande av person el. hus­djur (särsk. hund)
pli (någon/något)
pli (någon)
pli (något)
hon har ingen pli på hunden; gymnastikläraren lyckades få pli på klassen
belagt sedan 1825; av franska pli 'veck; skick, sätt'; av lat. plica´re 'veckla; vecka'; jfr ur­sprung till applicera, plissera, replikera