publicerad: 2021  
populär populärt populära
popul·är
adjektiv
populä´r
1 all­mänt om­tyckt in­om någon begränsad el. större grupp
en mycket populär sångerska; den nya flickan blev snabbt populär bland klass­kamraterna
äv. något försvagat all­mänt (om­tyckt och) an­vänd
den populäraste bilen i små­bils­klassen
äv. ytterligare försvagat all­mänt om­fattad
den populära men fel­aktiga före­ställningen att ...
ibland i negerade ut­tryck som en sorts förskönande om­skrivning var­dagligt
på lör­dagen skulle barnen städa och det var ju inte så populärt
belagt sedan 1795; av franska populaire med samma betydelse; av lat. popula´ris 'folklig', till pop´ulus 'folk'; jfr ur­sprung till 1pop!!, populasen, pöbel
2 som fram­ställs på ett lättillgängligt (och förenklat) sätt
professorn skrev både vetenskapliga och mer populära verk
äv. något ut­vidgat lättillgänglig
populärkultur; populärmusik
belagt sedan 1794