publicerad: 2021  
poströst post­rösten post­röster
post|­röst·en
substantiv
[pås`t-]
röst som kan av­ges på posten före den egentliga valdagen
valresultatet kan komma att förskjutas en aning sedan post­rösterna räknats
belagt sedan 1943