publicerad: 2021  
poststämpel poststämpeln poststämplar
post|­stämpl·ar
substantiv
[pås`t-]
stämpel­avtryck på (fri­märket på) en postförsändelse, som an­bringas som ett led i dess befordran från av­sändare till mot­tagare bl.a. för att omöjlig­göra vidare an­vändning av fri­märket
ett unikt gammalt fri­märke, ty­värr med post­stämpel; post­stämpelns datum var 2/4, dvs. en dag efter sista anmälnings­dag
belagt sedan 1842