publicerad: 2021  
potens potensen potenser
pot·ens·en
substantiv
poten´s
1 något generellare definition i matematiska samman­hang matematiskt ut­tryck som ut­görs av ett an­tal faktorer av ett visst tal var­vid detta an­tal an­ges med en exponent
potensen 23, dvs. 2⋅2⋅2 = 8
belagt sedan 1745; av lat. poten´tia 'kraft; makt', till pot´ens 'mäktig; kraft­full'; jfr ur­sprung till impotent
2 en mans förmåga att genom­föra ett sam­lag
potensbesvär; potenshöjande; potensläkemedel
oro för sin potens
någon gång äv. (stor) förmåga, kraft, kvalitet
före­ställningen saknade potens; idrott i högsta potens
belagt sedan 1904