publicerad: 2021  
practical joke plural practical jokes, neutrum
pract·ic·al joke
substantiv
[präk´tikel djåo´k]
hand­gripligt (eller burdust) skämt ofta av­sett att ge veder­börande en liten chock
han älskade att ut­sätta sina gäster för practical jokes
belagt sedan 1944; av engelska practical joke med samma betydelse, till practical 'praktisk' och joke 'skämt'; jfr ur­sprung till joker, praktisk