publicerad: 2021  
1primat primatet
prim·at·et
substantiv
prima´t
värdighet som primas
(någons) primat (över något)
äv. ut­vidgat över­höghet, dominerande ställning
den äldre tron på européernas primat; en tradition baserad på ägande­rättens primat
belagt sedan ca 1615; jfr fornsvenska primat 'primas'; av lat. prima´tus 'främsta platsen'; till primus
2primat primaten primater
prim·at·en
substantiv
prima´t
typ av högtstående dägg­djur som inne­fattar halv­apor, apor och människor; ofta dock särsk. om halv­apor och apor
JFR hominid
primaterna på Skansen; de tidigaste primaterna levde för mer än 50 miljoner år sedan
belagt sedan 1901; till primas