publicerad: 2021  
problemformulering problem­formuleringen problem­formuleringar
pro·blem|­form·ul·er·ing·en
substantiv
proble`mformulering
sätt att formulera problem särsk. med tanke på de för­delar detta kan ge i debatt
en tydlig problem­formulering; utfrågarna tycktes utan vidare acceptera det största partiets problem­formulering
belagt sedan 1981 (i sms.)