publicerad: 2021  
procentuell procentuellt procentuella
pro·centu·ell
adjektiv
procentuell´
som räknas i procent
facket krävde högre procentuella löne­påslag för de låg­avlönade än för de hög­avlönade; i absoluta tal var ökningen stor, men procentuellt var den ganska liten (adverbial)
belagt sedan 1895