publicerad: 2021  
processa processade processat
verb
process´a
1 låta gå igenom en (teknisk) process
processning
någon processar något
processa trä­virket och få fram pappers­massa
spec. data­teknik
informationen samlas och processas i nät­verk
ibland bildligt (var­vid hjärnan ses som en dator)
hjärnan är skapad för att processa stora mängder information
belagt sedan 1974
2 driva en rätte­gång
någon processar (med/mot någon) (om något)
någon processar (med någon) (om något)
någon processar (mot någon) (om något)
hon processade med förlaget om upphovs­rätten
belagt sedan 1749
processaprocessande, process