publicerad: 2021  
program programmet, plural program, bestämd plural programmen
pro·gramm·et
substantiv
program´
1 plan över det successiva förloppet (punkt för punkt) av något evenemang eller någon verksamhet t.ex. konsert, studie­besök, kurs el. fest
programhäfte; tävlingsprogram
programmet (för något)
Beethovens nia stod på programmet; som första punkt på programmet spelades "Eine kleine Nachtmusik"
äv. om (politisk) handlings­plan
programförklaring; handlingsprogram; reformprogram; rymdprogram
partiets program för 2010-talet; USA:s nukleära program
spec. äv. studie­väg med viss kurs­sammansättning av­sedd att leda fram till viss examen
psykologprogrammet
gymnasie­skolans natur­vetenskapliga program
äv. schema över aktiviteter och dylikt
dagsprogram; motionsprogram
ett digert program; ett späckat program; hennes program är full­tecknat den närmaste veckan
äv. om programhäfte vid evenemang
köpa ett program
belagt sedan 1758; av grek. prog´ramma 'offentlig (skriftlig) kun­görelse'
2 en­skilt, av­gränsat in­slag i radio eller tv ofta på- och ibland av­annonserat
programserie; barnprogram; matlagningsprogram; nyhetsprogram; radioprogram; tv-program
ett program (om någon/något/sats)
ett program (om någon)
ett program (om något)
ett program (om sats)
ett direkt­sänt program; ett ny­insatt program; programmet sänds i repris i morgon
äv. om det samlade ut­budet under viss tid
helgens program i tv
äv. om mot­svarande förteckning (och beskrivning)
studera kvällens program
äv. radio­kanal
program tre
belagt sedan 1924
3 arbets­instruktion för en dator
datorprogram; ordbehandlingsprogram
ett program (för något)
skriva ett program; installera ett program; ladda ner ett program
belagt sedan 1960