publicerad: 2021  
progressivitet progressiviteten
pro·gress·iv·itet·en
substantiv
progressivite´t
1 positiv in­ställning till förändring och ut­veckling
belagt sedan ca 1820
2 progression
progressivitet (i något)
marginal­skatte­problemet var en oundviklig följd av progressiviteten i skatteskalan
belagt sedan 1926