publicerad: 2021  
proportion proportionen proportioner
pro·port·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(lämpligt) storleks- eller mått­förhållande vanligen hos del(ar) av två- el. tre­dimensionell figur
bildproportion
proportion (mellan några)
(i) proportion (till något/sats)
(i) proportion (till något)
(i) proportion (till sats)
till­byggnaden hade lite underliga proportioner
äv. något ut­vidgat
saften blandas med vatten i proportionerna 1–4
äv. utan jäm­förelse endast plur. mått
vad har tavlan för proportioner?
äv. bildligt
förlora sinnet för proportioner; för­delarna står inte i rimlig proportion till kostnaderna; nöden i det krigshärjade landet har an­tagit skrämmande proportioner; saken har fått för stora proportioner
belagt sedan 1584; av lat. propor´tio 'lika förhållande'; jfr ur­sprung till portion