publicerad: 2021  
propyl propylen propyler
prop·yl·en
substantiv
propy´l
en kol­väte­grupp som in­går i många kemiska föreningar
isopropyl
belagt sedan 1876; kortordsbildn. till grek. pro´tos 'först', pi´on 'fett' och -yl, ändelse som bl.a. brukas för att beteckna kolväteradikaler