publicerad: 2021  
protegera protegerade protegerat
verb
[-∫e´-]
något ålderdomligt el. ironiskt beskydda och gynna någon särsk. person
protegera någon
han protegerades av höga herrar i riks­rådet
belagt sedan 1664; av franska protéger med samma betydelse; av lat. proteg´ere 'täcka för; skydda'
protegeraprotegerande, protegering