publicerad: 2021  
psykisk psykiskt psykiska
psyk·isk
adjektiv
psy´kisk
som har att göra med själen eller själs­livet
psykisk press; psykisk ohälsa; en psykisk sjukdom; isolering under längre tid inne­bär psykisk på­frestning
belagt sedan 1813; av grek. psykhikos´ med samma betydelse; till psyke