publicerad: 2021  
1puls pulsen pulsar
puls·en
substantiv
blodets stötvisa tryck mot pulsåderväggarna i takt med hjärtats slag
pulsfrekvens; pulsslag
ta pulsen på någon; en puls på 60 (slag i minuten); pulsen var ojämn och hon mådde illa
äv. bildligt intensitet
JFR rytm
stor­stadens puls
känna någon på pulsen under­söka någons karaktärfråge­stunden gav dem möjlighet att känna president­kandidaterna på pulsen
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska puls; av lat. pul´sus 'slag; stöt'; jfr ur­sprung till impuls, repulsion
2puls pulsen pulser
puls·en
substantiv
(signal som ut­gör) kort­varig variation med stegring och tillbaka­gång i elektrisk spänning, strålning eller dylikt
pulsgenerator
sända en serie pulser
belagt sedan 1940; se ur­sprung till 1puls!!