publicerad: 2021  
påropa påropade påropat
verb
`ropa
mindre brukligt ut­föra på­rop av
påropa något
på­ropa målet
belagt sedan ca 1670
påropapåropande, påropning, pårop