publicerad: 2021  
rabbis ingen böjning, utrum
rabb·is
substantiv
rabb´is
dialektalt en grå och vit vild­kanin som före­kommer bl.a. i Skåne och på Got­land
belagt sedan 1979; trol. besläktat med engelska rabbit 'kanin'; av oklart urspr.