publicerad: 2021  
radar radarn
rad·arn
substantiv
ra´dar
en metod att med hjälp av eko från ut­sända korta radio­vågor upp­täcka och bestämma av­stånd till av­lägsna före­mål och där­igenom äv. bestämma riktning; särsk. vid navigering med flyg­plan och far­tyg
radarstyrning; radarutrustning; landningsradar; spaningsradar
äv. om mot­svarande apparatur
de följde in­flygningen på radarn
äv. bildligt, ofta för att ut­trycka att något inte syns, upp­märksammas el. granskas
en reform som mer eller mindre har flugit under radarn i svenska medier; de kriminellas drag för att gå under radarn
belagt sedan 1943; av engelska radar, förk. av radio detecting and ranging 'upp­täckt och riktningsangivning genom radio'