publicerad: 2021  
rafsa rafsade rafsat
verb
raf`sa
snabbt och slarvigt flytta om­kring eller rota i någon mängd före­mål
JFR riva 4
någon rafsar (i något)
hon satt och rafsade i en back med gamla lp-skivor
ibland med ton­vikt på förflyttning vanligen med partikel, t.ex.fram, upp
någon rafsar (fram/upp något/några)
någon rafsar (fram något)
någon rafsar (fram några)
någon rafsar (upp något)
någon rafsar (upp några)
han rafsade upp några sedlar ur fickan
belagt sedan 1777; sv. dial. rafsa; till sv., no. dial. rapa 'riva ihop; riva åt sig'
rafsarafsande, rafs