publicerad: 2021  
rannsakning rann­sakningen rann­sakningar
rann|­sak·ning·en
substantiv
rann`sakning
det att rannsaka
rannsakning (av någon/något)
rannsakning (av någon)
rannsakning (av något)
spec. om dom­stols under­sökning och förhör i brott­mål ålderdomligt i fack­mässiga samman­hang
rannsakningsdomare; rannsakningsfängelse
belagt sedan 1492 (Upplands Lagmansdombok); fornsvenska ransakning