publicerad: 2021  
rassel rasslet
rassl·et
substantiv
rass´el
samman­satt, metalliskt ljud som när kedjor rör sig mot var­andra
maskinrassel
rassel (med något)
rasslet av nycklar
belagt sedan 1834; till rassla